Позиция относно решението на новото ръководство на БФФ

Скъпи приятели, уважаеми колеги.
След близо осеммесечен „гратисен” период се налага да изразим пред всички Вас искреното си недоумение и огромно разочарование от действията на новото ръководство на БФФ.
След заявената първоначално готовност да се работи активно за развитие и популяризиране на фехтовката в България, сме свидетели на следното :

1. Обидно пренебрежение към упорития, почти едногодишен труд на екипа на академията по създаване на организационни и финансови условия за работа на нови шест центъра по фехтовка в страната в общо 24 училища. Очевидно е разбирането на г-н Петков, че клубове в България се създават, за да гласуват, а не за да работят и популяризират фехтовката. Гореспоменатото разбиране на г-н Петков и ръководството на федерацията бе отразено недвусмислено в отношението им към кандидатурите на редица нови клубове за приемане във структурите на БФФ. Отказът на ръководството на БФФ дори да разгледа въпросните кандидатури с осигурено материално, финансово и кадрово обезпечение говори или за абсурдното пренебрегване на БФФ на основната си мисия – да развива, популяризира и разширява географията на фехтовката в България – в името на запазването на сегашното плачевно статукво, или за явната й управленска немощ при подреждане на приоритетите си.

2. Сериозно подриване на международния авторитет на българската фехтовка с отказа за организиране на Световното първенство за ветерани. Тук трябва да отбележим, че характерна черта на новото ръководство е „филтриране” или пълна липса на информация към клубовете и даже към членовете на УС на БФФ. Ръководството на академия Етрополски в лицето на директора и старши треньора неколкократно увери г-н Петков, че има пълна финансова и организационна готовност да организира СПВ. Не сме и подозирали, че същата готовност включително и значителна подготвителна дейност е извършена и от клуб „Одесос”. Вярвам всички можете да си представите какво първенство, гордост за българската фехтовка, бихме организирали ако бяхме обединили усилията си. Настояваме за отчет за направеното от БФФ за организацията на Световното първенство за ветерани, за мотивирано обяснение на решението за отказ на домакинството на въпросното, както и защо не е използвана готовността за съдействие от клуб Одесос, Фехтовална академия Етрополски, Федерацията на ветераните, както и на други клубове и структури за организирането на същото.

3. Неадекватно отношение към възможностите за сериозна международна изява на кадетите Любослав Бурнев и Панчо Пасков. Налице е отказ за възстановяване на извършени от тях разходи за участия в състезания през миналата година и категоричен отказ за финансиране на участията им в планираните за тази година състезания при положение, че има реални шансове българин да спечели Европейската купа за кадети /в момента са пети и шести в международната ранглиста/, което несъмнено ще е гордост за цялата ни фехтовална общност. Настояваме за мотивирано обяснение на отказа за подкрепа на развитието на Бурнев и Пасков и посочване на задачите и приоритетите на БФФ, които се оказват по-важни от обезпечаването на шанса за реални международни успехи на двамата фехтувачи.

4. Неспазване на дадените обещания и поетите ангажименти от страна на председателя на БФФ. Неспособността да удържиш на дадената дума, засяга авторитета и компрометира хората , които са се доверили на дадените обещания и са извършили съответни действия. Ще посочим само част от тях поети лично от г-н Петков пред З.Ванчев, Ат.Арнаудов и Ив.Воденов:

  • – Неизплатените разходи по пътуването на Васил Етрополски за участие в конгреса на Международната федерация в Лайпциг, като официален член на българската делегация.
  • – Неизплатените възнаграждения на българските съдии в турнира за ЕК за кадети”Сабята на Етрополски”и неплатения наем за залата в която се проведе същият турнир.
  • – Неизпълненият ангажимент за групова оставка на УС на БФФ,ако до края на месец септември не успее да обезпечи финансово дейността за 2010-2011 год.

5. Липса на екипна дейност и извършване на абсолютно необосновани „приятелски” назначения. За осем месеца БФФ успя да си създаде имиджа на орган, който се занимава изключително с инвентаризация, счетоводство и водене на дела .

6. Аспарухов меч: Настояваме за спешен отчет за направеното по обезпечаване на турнира и недвусмислени гаранции за провеждането му. След фарса със Световното първенство за ветерани, евентуална издънка с провеждането на турнира, който ни държи на картата, ще бъде най-големият кошмар и ще нанесе щети, които трудно ще бъдат поправени.

В заключение смятаме,че през изминалите месеци няма нито едно действие, което да бъде свързано с развитие и популяризиране на фехтовката. Постоянният рефрен „няма пари” не работи, защото именно осигуряването на достатъчно средства бе основна задача поета от новото ръководство при избора му. Всичко изброено ни убеди в пълната финансова и организационна безпомощност на ръководството на БФФ.
В резултат от направения анализ:

  1. Фехтовална академия Етрополски снема доверието си от ръководството на БФФ.
  2. Освобождава г-н Кр. Петков от поста „Директор по учебната и методическа дейност” на академия Етрополски.
  3. Призовава УС на БФФ да подаде незабавно колективна оставка и да свика извънредно общо събрание за избор на ново ръководство.
Президент : Директор:
Васил Етрополски Запрян Ванчев