Цел

В подкрепа на фехтовалните таланти, Фехтовални стипендии ”Васил Етрополски” ще се присъждат всяка година на талантливи български деца фехтувачи, с цел да подпомогнат тяхното усъвършенстване и развитие в областта на спорта фехтовка.

Набиране на средства

Средствата за стипендиите ще се събират от дарения и благотворителни акции.

Дарителска сметка:

IBAN: BG03UNCR70001517246274 (BIC: UNCRBGSF) Уникредит Булбанк

Получател: Фондация „Фехтовална Академия Васил Етрополски”

Основание: Дарение за фехтовални стипендии

Събраните средства могат да се използват единствено за стипендии. Списък на всички дарители /с изключение на тези, които са пожелали да останат анонимни/ще се публикува на сайта на ФАЕ – etropolskifencing.com

Условия за кандидатстване

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

 • Да са български граждани;
 • Да са навършили не повече от 15 год.до 31 декември на предхождащата стипендията година;
 • Да са постигнали значими за възрастта си резултати на национални и международни фехтовални прояви;
 • Да притежават фехтовални умения отличаващи ги от връстниците им;
 • Да са мотивирани и старателни във фехтовалната си подготовка.
 • Да са попълнили „Заявление за фехтовални стипендии „Васил Етрополски“ 2012/2013 /деца до 15г./“

Предложения

Право на предложения имат всички желаещи: треньори, сътезатели, деятели, роднини, приятели и други, попълнили заявлението за фехтовални стипендии.

Предложенията се изпращат на e-mail адрес: talant@etropolskifencing.com

Предложенията трябва да съдържат:

 • Лични данни: име,презиме и фамилия на кандидата; пол; дата на раждане (спечелилите стипендии задължително представят свидетелство за раждане); оръжие; адрес; телефон; e-mail;
 • Фехтовален клуб
 • Име и длъжност на лицето, подкрепящо заявлението
 • Мотиви за кандидатстване /попълва се лично от кандидата/
 • Постигнати резултати през настоящата и последната спортно-състезателна година – 2011/2012
 • Оценка / на притежаваните от кандидата фехтовални умения, мотивация и старание в подготовката / на кандидата от лицето подкрепящо заявлението.

Предложения ще се приемат до 4 януари включително. Списък с всички предложения ще се обявява на сайта на ФАЕ до 7 януари.

Определяне на стипендиантите

Определянето на стипендиантите става на два етапа:

Първи етап

Комисия разглежда всички предложения и изготвя списък с предложени за стипендия кандидати. В комисията ще бъдат поканени Председателят на БФФ, Спортният директор на ФАЕ, Главния мениджър на ФАЕ, Изпълнителният директор на БФФ, Председателят на треньорския съвет на БФФ и директора на детската школа на ФАЕ.

Втори етап

Изпълнителното бюро на ФАЕ определя окончателен списък на стипендиантите и размера на стипендиите, съгласувани с Президента на Академията. Стипендиантите ще бъдат обявявани на 15 януари на сайта на ФАЕ

Прекратяване на стипендиите

Стипендиите могат да бъдат прекратени преди изтичане на срока, за който са отпуснати в следните случаи:

 • При спиране на тренировъчната дейност;
 • При аргументирано искане на треньора.

Отчет

В края на всяка година на сайта на Фехтовална Академия „Васил Етрополски“ ще се публикува отчет за фехтовалните стипендии, който включва:

 • Сума на събраните до момента средства;
 • Изразходвани средства за стипендии;
 • Налични средства за стипендии.

Актуални условия

Актуалните условия за конкретната година ще намерите тук.

Условия за 2013 година

За 2013 година Фехтовална Академия „Васил Етрополски“ приема предложения за отпускане на фехтовални стипендии на деца, които отговарят на следните изисквания:

 • български граждани;
 • имат навършени неповече от 15 години към 31.12.2012год.;
 • постигнали са значими за възрастта си резултати на национални и международни фехтовални прояви;
 • притежават фехтовални умения, които ги отличават от връстниците им;
 • проявяват мотивираност и старание във фехтовалната си подготовка.
 • попълнили са заявлението за фехтовални стипендии.

Предложения ще се приемат до 4 януари 2013 година, включително на е-мейл адрес: talant@etropolskifencing.com. Стипендиантите и размера на стипендиите ще бъдат обявени на 15.01.2013 г. на сайта на Академията. Повече подробности ще намерите в „Регламент на Фехтовални стипендии Васил Етрополски”. При възникнали въпроси, потърсете контакт с нас.

Фехтовални стипендии "Васил Етрополски"