В съвременния спорт прогрмирането на обучението и тренировката е постоянен обект на проучване.
Инициативата на Фехтовална академия „Васил Етрополски“ и сектора по фехтовка при НСА „В.Левски“ е да се постави началото на една нова стройна система за обучение и тренировка за специалистите по фетовка, работещи в Академията.
Ето защо ние считаме, че е дошло време, в което успоредно с многобройните спортни дейности, които могат да се представят на младежта в училищна възраст, да се включи активно и фехтовалния спорт, чиито формиращи качества позволяват усвояването на знания, умения, навици, необходими за съвременния човек. Динамичното развитие на съвременната фехтовка, изисква многогодишна и целенасочена подготовка, подчинена на единна спортна система, която ще бъде въведена в Академия Етрополски. Организационните форми, средства и методи за обучение и тренировка непрекъснато ще се обновяват, изменят и усъвършенстват в съответствие на съвременните тенденции за развитие.

доц. д-р. КРАСИМИР ПЕТКОВ
Преподавател по фехтовка в НСА „В.Левски“

Официален сайт на Българска Федерация по Фехтовка(БФФ)

На страницата могат да се намерят официални класации и календари със състезания към Българска Федерация по Фехтовка(БФФ).

Адрес на БФФ:
гр. София, 1040, бул. „Васил Левски“ № 75
тел. (02) 9300646
тел. (02) 9300647
факс (02) 9300647

„Феста Холдинг“ АД е сред компаниите лидери в България за управление на активи и инвестиции.

„Феста Холгинг” развива успешно своята дейност в няколко основни направления, приоритетни за България: финансови услуги, винарство и винопроизводство, туризъм и хотелиерство.

Ефективното развитие на бизнес направленията в бъдеще изисква поддържане на наложените високи стандарти за инвестиции и управление.

„Феста Холдинг“ AД е символ на високо качество и стабилност за партньорите и клиентите си.

ИНВЕСТБАНК АД подписа договор за партньорство с Фехтовална Академия “Етрополски”. Банката ще подкрепя организирането и провеждането на всички спортни дейности и публични изяви на академията през 2010 г.

Основните направления, в които ИНВЕСТБАНК АД в качеството си на генерален спонсор ще подпомага Фехтовална Академия “Васил Етрополски” през 2010 г. са:

Провеждането на международно състезание кръг от Европейската купа за кадети /момичета и момчета до 17 години/ и утвърждаването му като един от най-силните турнири в света. Патрон на турнира ще бъде кметът на гр. София – г-жа Йорданка Фандъкова. Председател на Организационният комитет на турнира ще бъде г-жа Петя Славова – Председател на Надзорния съвет на Инвестбанк АД.

Провеждане на турнир “Етрополски мастерс” за осемте най-силни сабльори в света с награден фонд 10 000 евро. За патрони на турнира са поканени министър-председателя, г-н Бойко Борисов и министърът на физическото възпитание и спорта г-н Свилен Нейков. Председател на Организационния комитет на турнира ще бъде г-жа Петя Славова.

Създаване на 8-10 училищни фехтовални центрове в София, Пловдив и Варна

Създаване на фехтовален център за работа с хора в неравностойно положение, както и за деца, лишени от родителска грижа. Патрон на центъра ще бъде г-жа Петя Славова.

Осигуряване на стипендии за деца в рамките на дейността на академията