Фехтовална академия „Васил Етрополски“

История

Ние, Академията

 • Фехтовална академия „Васил Етрополски“ е създадена през 2009 година от фехтовачите Васил Етрополски, Запрян Ванчев, Ивайло Воденов, Валентин Коларски, Атанас Арнаудов, Павел Иванов, Стоян Кралев.
 • Носи името на Васил Етрополски, единственият българин, печелил Световна титла и Световна купа по фехтовка.

Мисия

 • Възраждане на фехтовката чрез популяризиране на спорта сред деца и млади хора в България;
 • Приобщаване на децата към рицарските добродетели и ценности, изповядвани във фехтовката.

Начини за постигане

 • Използване на забравения кадрови потенциал.

Бивши фехтовачи ще преподават основите на фехтовката и ще бъдат добър пример за подражание на децата.

 • Използване на наличната база на училищата.

Не изисква специални условия и големи инвестиции в оборудване и екипировка.

 • Създаване на треньорска школа, в която ще се обучават нови треньори и ще се повишава квалификацията на действащите.

Структура на организацията

Президент изпълнява представителни функции;
Директор изпълнява представителни и изпълнителни функции;
Директор УМД отговаря за учебната и методическа дейност;
Спортен директор
Директори  на регионалните центрове
Старши треньор разработва  методика за подготовка, формира и ръководи треньорския екип;
Изпълнително бюро разработва годишна програма за работа;
Съвет на Академията включва личности от сферата на културата, бизнеса, политиката и спорта;
Центрове в различни градове на страната;
Школи работа с деца, треньорска, съдийска, спортен мениджмънт;
Асоциирани членове клубове, школи, организации, с които се работи съвместно за постигане на общи цели.

Задачи на съвета на академията:

 • Набиране на средства за навлизане на академията в повече училища;
 • Отпускане на стипендии на даровити деца;
 • Осигуряване на стипендии за обучаване на млади (нови) треньори, които ще работят с деца.

Финансиране

Дарения и дарителски форуми.

Юридически статут

Фондация.

Дългосрочни проекти

 • Кандидатстване за средства по европейски проекти за:
 • Развитие на спорта в училищата;
 • Изграждане на собствена база.
 • Участие в органите на международни организации, свързани с развитието на младежкия спорт.