ФЕХТОВАЛНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЕТРОПОЛСКИ“ С ГРИЖА ЗА ЗДРАВЕТО НА ВАШЕТО ДЕТЕ!

ФЕХТОВАЛНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЕТРОПОЛСКИ“ С ГРИЖА ЗА ЗДРАВЕТО НА ВАШЕТО ДЕТЕ!

„Здравето не е всичко, но без здраве всичко е нищо.“ Шопенхауер

Уважаеми родители,

Ние от Фехтовална Академия „Васил Етрополски“ съместно с професионалистите от Дентален Център VI – София ЕООД осъществяваме партньорска програма за грижа и профилактика на здравето на вашето дете.
Заедно с новия ни партньор – Дентален Център VI – София ЕООД ще организираме безплатен здравен преглед, преди тренировка на вашето дете за снемане на здравния му статус. При проявено желание от ваша страна, моля попълнете декларацията и я предайте на водещия треньор. Прегледът се извършва от специалист по детска дентална медицина. След прегледа ще бъдете информирани за състоянието на зъбите на детето ви. При необходимост и ваше желание лечението се осъществява в стоматологичните кабинети на Дентален Център VI – София ЕООД, на адрес, гр. София, ул. Иван Вазов 5. Денталният център работи по пакети на НЗОК – договор за първична и специализирана дентална помощ.
Ние създадохме за всички деца, които тренират във Фехтовална Академия „Васил Етрополски“ специални преференциални здравни пакети за лечение на заболявания, които не се покриват от НЗОК.
Дентален Център VI – София ЕООД е специализирано звено в системата на здравеопазването, наследило базата и традициите на една от най-престижните стоматологични поликлиники в Столицата – бивша Градска Стоматологична Поликлиника.
Дентален Център VI – София ЕООД е завършен комплекс за диагностика, лечение и рехабилитация на денталните заболявания по терапевтична, хирургична, протетична и детска дентална медицина. Работа по пакети на НЗОК – договор за първична и специализирана дентална помощ.
www.dentalencenter6.com
Целта на съвместната ни програма е:

  • Мотивация и ремотивация за придобиване хигиенни навици у децата.
  • Прецизно лечение на постоянни и временни зъби:

– лечение на кариес
– лечение на пулпит
– лечение на периодонтит

При желание да се възползвате от тази възможност, моля изтеглете този документ.