ФЕСТА ХОЛДИНГ АД

„Феста Холдинг“ АД е сред компаниите лидери в България за управление на активи и инвестиции.

„Феста Холгинг” развива успешно своята дейност в няколко основни направления, приоритетни за България: финансови услуги, винарство и винопроизводство, туризъм и хотелиерство.

Ефективното развитие на бизнес направленията в бъдеще изисква поддържане на наложените високи стандарти за инвестиции и управление.

„Феста Холдинг“ AД е символ на високо качество и стабилност за партньорите и клиентите си.