Фехтовални стипендии Васил Етрополски

Условия за 2013 година

За 2013 година Фехтовална Академия „Васил Етрополски“ приема предложения за отпускане на фехтовални стипендии на деца, които отговарят на следните изисквания:

  • български граждани;
  • имат навършени неповече от 15 години към 31.12.2012год.;
  • постигнали са значими за възрастта си резултати на национални и международни фехтовални прояви;
  • притежават фехтовални умения, които ги отличават от връстниците им;
  • проявяват мотивираност и старание във фехтовалната си подготовка.
  • попълнили са заявлението за фехтовални стипендии.

Предложения ще се приемат до 4 януари 2013 година, включително на е-мейл адрес: talant@etropolskifencing.com. Стипендиантите и размера на стипендиите ще бъдат обявени на 15.01.2013 г. на сайта на Академията. Повече подробности ще намерите в „Регламент на Фехтовални стипендии Васил Етрополски”. При възникнали въпроси, потърсете контакт с нас.

Фехтовални стипендии "Васил Етрополски"