Стипендиантите на ФАЕ за 2013 година

За втора поредна година благодарение на вашите активни предложения ръководството на ФАЕ имаше удоволствието да избере най-талантливите деца и да ги направи свои стипендианти.
От подадените 21 номинации, 15 бяха направени в указания срок. Всички кандидати бяха с много добри постижения, което допълнително затрудни комисията в нейния избор. При тези изравнени постижения два критерия натежаха при крайният избор, а именно усърдна и редовна тренировъчна дейност, както и реализирани постижения в по-горна възрастова група.

Стипендиантите за 2013 година са:

  • Симона Недялкова
  • Иван Мандов
  • Илия Иванов

Честито!