РЕГЛАМЕНТ на ФЕХТОВАЛНИ СТИПЕНДИИ „ВАСИЛ ЕТРОПОЛСКИ”

Цел

В подкрепа на фехтовалните таланти, Фехтовални стипендии ”Васил Етрополски” ще се присъждат всяка година на талантливи български деца фехтувачи, с цел да подпомогнат тяхното усъвършенстване и развитие в областта на спорта фехтовка.

Набиране на средства

Средствата за стипендиите ще се събират от дарения и благотворителни акции.

Дарителска сметка:

IBAN: BG03UNCR70001517246274 (BIC: UNCRBGSF) Уникредит Булбанк

Получател: Фондация „Фехтовална Академия Васил Етрополски”

Основание: Дарение за фехтовални стипендии

Събраните средства могат да се използват единствено за стипендии. Списък на всички дарители /с изключение на тези, които са пожелали да останат анонимни/ще се публикува на сайта на ФАЕ – etropolskifencing.com

Условия за кандидатстване

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

 • Да са български граждани;
 • Да са навършили не повече от 15 год.до 31 декември на предхождащата стипендията година;
 • Да са постигнали значими за възрастта си резултати на национални и международни фехтовални прояви;
 • Да притежават фехтовални умения отличаващи ги от връстниците им;
 • Да са мотивирани и старателни във фехтовалната си подготовка.
 • Да са попълнили „Заявление за фехтовални стипендии „Васил Етрополски“ 2012/2013 /деца до 15г./“

Предложения

Право на предложения имат всички желаещи: треньори, сътезатели, деятели, роднини, приятели и други, попълнили заявлението за фехтовални стипендии.

Предложенията се изпращат на e-mail адрес: talant@etropolskifencing.com

Предложенията трябва да съдържат:

 • Лични данни: име,презиме и фамилия на кандидата; пол; дата на раждане (спечелилите стипендии задължително представят свидетелство за раждане); оръжие; адрес; телефон; e-mail;
 • Фехтовален клуб
 • Име и длъжност на лицето, подкрепящо заявлението
 • Мотиви за кандидатстване /попълва се лично от кандидата/
 • Постигнати резултати през настоящата и последната спортно-състезателна година – 2011/2012
 • Оценка / на притежаваните от кандидата фехтовални умения, мотивация и старание в подготовката / на кандидата от лицето подкрепящо заявлението.

Предложения ще се приемат до 4 януари включително. Списък с всички предложения ще се обявява на сайта на ФАЕ до 7 януари.

Определяне на стипендиантите

Определянето на стипендиантите става на два етапа:

Първи етап

Комисия разглежда всички предложения и изготвя списък с предложени за стипендия кандидати. В комисията ще бъдат поканени Председателят на БФФ, Спортният директор на ФАЕ, Главния мениджър на ФАЕ, Изпълнителният директор на БФФ, Председателят на треньорския съвет на БФФ и директора на детската школа на ФАЕ.

Втори етап

Изпълнителното бюро на ФАЕ определя окончателен списък на стипендиантите и размера на стипендиите, съгласувани с Президента на Академията. Стипендиантите ще бъдат обявявани на 15 януари на сайта на ФАЕ

Прекратяване на стипендиите

Стипендиите могат да бъдат прекратени преди изтичане на срока, за който са отпуснати в следните случаи:

 • При спиране на тренировъчната дейност;
 • При аргументирано искане на треньора.

Отчет

В края на всяка година на сайта на Фехтовална Академия „Васил Етрополски“ ще се публикува отчет за фехтовалните стипендии, който включва:

 • Сума на събраните до момента средства;
 • Изразходвани средства за стипендии;
 • Налични средства за стипендии.

Актуални условия

Актуалните условия за конкретната година ще намерите тук.