Регионален център Шумен

Регионален център Шумен е създаден през 2011 година. Дейността му ще обхване и градовете Варна и Велико Търново.

Заниманията в Шумен се провеждат в залата на Историческия музей.

Регионален директор Николай Николов 0884 446 646.