ОТЧЕТ ЗА ФЕХТОВАЛНИ СТИПЕНДИИ “Васил Етрополски“ 2012 година

Скъпи приятели, представяме на вашето внимание отчет на постъпленията от дарения и използваните средства от стипендиантите на Фехтовална Академия „Васил Етрополски“ за 2012г.

 3750  1870  1880
Стипендиант Стипендия Изполлзвана сума Остатък
Радослав Христов  750 750  0
Вероника Цветанова  750  320  430
Иван Мандов  750  450  300
Виктор Куманов  750  350  400
Василена Тимофеева  750  0  750

 

  1. Заявени дарителски вноски за стипендии 2012г. – 3750 лв.
  2. Събрани дарителски вноски за стипендии 2012 – 2750 лв.
  3. Неизпълнена дарителска вноска – г-жа Величка Христева – 1000 лв.

Фехтовална Академия „В. Етрополски“ се ангажира да осигури недостигащите средства в размер на 1000 лв. за изплащане на стипендиите.