Национална Спортна Академия ВАСИЛ ЛЕВСКИ

В съвременния спорт прогрмирането на обучението и тренировката е постоянен обект на проучване.
Инициативата на Фехтовална академия „Васил Етрополски“ и сектора по фехтовка при НСА „В.Левски“ е да се постави началото на една нова стройна система за обучение и тренировка за специалистите по фетовка, работещи в Академията.
Ето защо ние считаме, че е дошло време, в което успоредно с многобройните спортни дейности, които могат да се представят на младежта в училищна възраст, да се включи активно и фехтовалния спорт, чиито формиращи качества позволяват усвояването на знания, умения, навици, необходими за съвременния човек. Динамичното развитие на съвременната фехтовка, изисква многогодишна и целенасочена подготовка, подчинена на единна спортна система, която ще бъде въведена в Академия Етрополски. Организационните форми, средства и методи за обучение и тренировка непрекъснато ще се обновяват, изменят и усъвършенстват в съответствие на съвременните тенденции за развитие.

доц. д-р. КРАСИМИР ПЕТКОВ
Преподавател по фехтовка в НСА „В.Левски“