Фехтовална академия „Васил Етрополски“ е създадена през 2009 година от фехтовачите Васил Етрополски, Запрян Ванчев, Ивайло Воденов, Валентин Коларски, Павел Иванов, Стоян Кралев. Носи името на Васил Етрополски, единственият българин, печелил Световна титла и Световна купа по фехтовка.

 • Възраждане на фехтовката чрез популяризиране на спорта сред деца и млади хора в България;
 • Приобщаване на децата към рицарските добродетели и ценности, изповядвани във фехтовката.
 • Използване на забравения кадрови потенциал. Бивши фехтовачи ще преподават основите на фехтовката и ще бъдат добър пример за подражание на децата.
 • Използване на наличната база на училищата. Не изисква специални условия и големи инвестиции в оборудване и екипировка.
 • Създаване на треньорска школа, в която ще се обучават нови треньори и ще се повишава квалификацията на действащите.
Президентизпълнява представителни функции;
Директоризпълнява представителни и изпълнителни функции;
Директор УМДотговаря за учебната и методическа дейност;
Спортен директор 
Директори  на регионалните центрове 
Старши треньорразработва  методика за подготовка, формира и ръководи треньорския екип;
Изпълнително бюроразработва годишна програма за работа;
Съвет на Академиятавключва личности от сферата на културата, бизнеса, политиката и спорта;
Центровев различни градове на страната;
Школиработа с деца, треньорска, съдийска, спортен мениджмънт;
Асоциирани членовеклубове, школи, организации, с които се работи съвместно за постигане на общи цели.
 • Набиране на средства за навлизане на академията в повече училища;
 • Отпускане на стипендии на даровити деца;
 • Осигуряване на стипендии за обучаване на млади (нови) треньори, които ще работят с деца.

Дарения и дарителски форуми.

Кандидатстване за средства по европейски проекти за:

 • Развитие на спорта в училищата;
 • Изграждане на собствена база.
 • Участие в органите на международни организации, свързани с развитието на младежкия спорт.