Веселин Добрев

Веселин Добрев е роден на 17.12.1975 в гр. София.
Завършва основното си образование в 67 ОУ “Васил Друмев”, средното в ТСЕ “А.С. Попов”, а висшето си образование придобива в ТУ гр. София като магистър инженер по телекомуникации.

Със спорт се занимава в ДФС “Септември” гр. София в периода 1987 – 1993 със спорт Лека атлетика като състезател на средни и дълги разстояния.
Треньори: Елена Владимирова и Анатоли Илиев
Класирания:
10 място на републиканско първенство в зала гр. Добрич 1000 м.
2-ро място на републикански крос “Искър” гр. София 1500 м.
2-ро място на републикански крос “Яворов” гр. Чирпан 1500 м.
4 място на републиканско първенство на открито гр. Пловдив 800 м.
Стипендиант на ДФС “Септември” за 1989 г. като перспективен състезател.

Председател на УС на Фехтовален клуб “Железник” гр. Ст. Загора от 2010 г.
През 2011 г. изкарва курс за треньори на БФФ, както и треньорския курс на ФА “В. Етрополски” в св. Влас 2011 г.

dobrev@etropolskifencing.com