Фехтовална академия Етрополски връчва почетни отличия на личности, които са от особено значение за академията и вземат дейно участие в помощ на нейното развитие.
А ето и отличията:

Почетен знак на ФАЕ за особени заслуги
 Носители: Васил Етрополски и Петър Делчев

Почетен знак на ФАЕ златен
Носители: Васил Етрополски, Ивайло Воденов, Запрян Ванчев, Петър Делчев, Спартак Керемидчиев.

Почетен знак на ФАЕ

Почетна значка на ФАЕ – връчва се на защитилите най-малко първа фехтовална степен